فن فیکشن ☆ FABLE ☆ قسمت چهارم

📚عنوان فیک:FABLE

📚ژانر:رمانتیک”اکشن”درام

📚کاپل:ایونهه”کیومین”شیچول

📚خلاصه ی داستان:خلاصه ی داستان: دونگهه بخاطر گذشته ی تلخش مجبور میشه بیشتر عمرش رو کنار خلافکارا زندگی کنه…حالا چی میشه اگه به همراه دوست عزیزش سونگمین نقشه ی سرقت از بانک بین المللی سئول به ذهنشون برسه؟چی میشه اگه دستگیر بشن؟ و چی میشه اگه به دست بلک ولف بیوفتن؟

📚بقیه ی ماجرا در ادامه ی مطلب📚📚 Continue reading

فن فیکشن ☆FABLE☆ قسمت سوم

فن فیکشن ☆FABLE☆ قسمت سوم

📚عنوان فیک: ♡FABLE♡

📚ژانر:درام،رمانتیک،اکشن

📚کاپل:ایونهه،کیومین،شیچول

📚خلاصه ی داستان: دونگهه بخاطر گذشته ی تلخش مجبور میشه بیشتر عمرش رو کنار خلافکارا زندگی کنه…حالا چی میشه اگه به همراه دوست عزیزش سونگمین نقشه ی سرقت از بانک بین المللی سئول به ذهنشون برسه؟چی میشه اگه دستگیر بشن؟ و چی میشه اگه به دست بلک ولف بیوفتن؟

بقیه ی ماجرا توی ادامه ی مطلب📚📚

Continue reading

فن فیکشن ☆FABLE☆ قسمت دوم

فن فیکشن ☆FABLE☆ قسمت دوم

?عنوان فیک: ♡FABLE♡

?ژانر:درام،رمانتیک،اکشن

?کاپل:ایونهه،کیومین،شیچول

?خلاصه ی داستان: دونگهه بخاطر گذشته ی تلخش مجبور میشه بیشتر عمرش رو کنار خلافکارا زندگی کنه…حالا چی میشه اگه به همراه دوست عزیزش سونگمین نقشه ی سرقت از بانک بین المللی سئول به ذهنشون برسه؟چی میشه اگه دستگیر بشن؟ و چی میشه اگه به دست بلک ولف بیوفتن؟

برای قسمت دوم بفرماید ادامه ی مطلب?☔
Continue reading

فن فیکشن ☆FABLE☆ قسمت اول

فن فیکشن ☆FABLE☆ قسمت اول

?عنوان فیک: ♡FABLE♡

?ژانر:درام،رمانتیک،اکشن

?کاپل:ایونهه،کیومین،شیچول

?خلاصه ی داستان: دونگهه بخاطر گذشته ی تلخش مجبور میشه بیشتر عمرش رو کنار خلافکارا زندگی کنه…حالا چی میشه اگه به همراه دوست عزیزش سونگمین نقشه ی سرقت از بانک بین المللی سئول به ذهنشون برسه؟چی میشه اگه دستگیر بشن؟ و چی میشه اگه به دست بلک ولف بیوفتن؟

بقیه ی ماجرا توی ادامه ی مطلب??

Continue reading